Nieuws

HVC heeft aandeelhouders geïnformeerd over gang van zaken rondom AEB

periode van onderzoek moet meer inzicht geven in mogelijkheden.


Alkmaar
Vandaag heeft de directie van HVC de aanwezige aandeelhoudende gemeenten en waterschappen bijgepraat over het proces inzake AEB. Er is besproken hoe het proces tot nu toe is gelopen en welke vervolgstappen worden gezet.

Daarnaast is toegelicht waarom HVC is ingegaan op de vraag van de gemeente Amsterdam: Een buurgemeente deed een beroep op HVC vanwege problemen met sterk overlappende, publieke activiteiten. Een samenwerking tussen (de aandeelhouders van) HVC en gemeente Amsterdam/AEB kan een verantwoorde ‘publieke’ uitweg scheppen voor de gerezen problemen, borgt de gemeentelijke verbinding tussen energie uit afval en de energietransitie en leidt tot synergie, o.a. door de aangrenzende verzorgingsgebieden. Bovendien is HVC voor diverse huidige aandeelhoudende gemeenten al actief in de metropoolregio Amsterdam op het gebied van circulaire economie en klimaat. Het biedt daarmee perspectief voor alle aandeelhouders van HVC.

Eerst zal er een kort, oriënterend onderzoek plaatsvinden naar de haalbaarheid van de business case. Pas wanneer de uitkomsten van dat onderzoek positief blijken, gaat HVC een grondig onderzoek doen naar alle relevante aspecten.

Vorig bericht Rechtbank stelt Fastned in het gelijk in kwestie aanvullende voorzieningen
Volgend artikel Begroting 2020: college investeert 450 miljoen in de stad

Nu op WijNoordHolland