Privacyverklaring

WIJ Business Nieuws, brengt je elke dag opnieuw interessant en relevant provinciaal B2B nieuws op de platformen van WIJ

In deze privacyverklaring beschrijven we hoe we gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. We nemen onze verantwoordelijkheid om voor die gegevens te zorgen heel ernstig en we zetten ons in om je privacy te beschermen.

Als we het hebben over persoonlijke gegevens, dan bedoelen we gegevens die je identificeren of die kunnen worden gebruikt om je te identificeren, zoals je naam, je e-mailadres en je IP adres.


Hoe WIJ Business Nieuws uw gegevens gebruikt

Op onze website

Je kan onze website bezoeken zonder dat er privacygevoelige cookies op jouw toestel geplaatst worden. Wij plaatsen geen cookies die gebruikt kunnen worden om je bewegingen op het internet te volgen.

De enige cookies die we plaatsen zijn afkomstig van ons gebruik van Google Analytics. Dit helpt ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie leert ons welke nieuwsberichten interessant zijn onze bezoekers, en die we dus meer moeten brengen.

De manier waarop we Google Analytics gebruiken respecteert je privacy :

  • WIJ Business Nieuws anonimiseert het IP adres bij elke registratie in Google Analytics
  • De geregistreerde gegevens worden niet gedeeld of gekoppeld aan andere (Google) diensten
  • Gegevens worden niet langer bewaard dan 13 maanden

Omdat er geen persoonlijke gegevens verwerkt worden, hoeven we ook niet je toestemming te vragen. Wil je toch absoluut niet dat Google Analytics tijdens je bezoek geactiveerd wordt, dan kan je je zo afmelden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bij elk bezoek registreren we ook het IP adres van de bezoeker. We gebruiken dit gegeven om onze serverinfrastructuur te beschermen tegen hackers en tegen “Denial Of Service” (DOS) aanvallen. Dit is “noodzakelijke informatie” (“rechtsgrond” in de AVG), die we om die reden mogen verzamelen. Deze informatie wordt enkel voor het hierboven beschreven doel gebruikt, er worden geen andere verwerkingen op gedaan. Wij houden deze informatie 28 dagen bij.

In onze nieuwsbrief

Bij inschrijving geef je ons expliciet de toestemming om je de nieuwsbrief van de Wij-editie waarvoor je je ingeschreven hebt, toe te sturen. Dit wordt duidelijk in de bevestigingsmail en op de inschrijvingspagina vermeldt. WIJ Business Nieuws  hanteert bij inschrijving “dubbele opt-in”, en het feit dat je de bevestigingslink aanklikt wordt als expliciete toestemming (“rechtsgrond”) gezien.

De AVG verplicht ons een “spoor” (wie, wanneer en hoe) bij te houden van hoe we je e-mail adres verkregen hebben. Als onderdeel van die bewijskracht houden we daarom elke interactie (bv. inschrijving via dubbele opt-in) bij, samen met het IP adres vanwaar deze interactie vertrok. Deze gegevens worden niet verder verwerkt of gedeeld en op onze eigen server bewaard.

We delen je e-mail adres met niemand!

Je e-mailadres wordt bewaard in een databank die op onze eigen server gehost wordt. De enige verwerking is een dagelijkse statistiek van het aantal actieve abonnees, het aantal nieuwe abonnees en het aantal afmeldingen.

Wij Business Nieuws verstuurt haar nieuwsbrieven vanuit het e-mailadres noreply@wijbusinessnieuws.nl, met behulp van software die draait op haar eigen servers. Het is een noodzakelijkheid, eigen aan de techniek, om de links in de nieuwsbrieven op te maken als links die verwijzen naar het domein wijbusinessnieuws.nl. Wij Business Nieuws houdt het openen en het klikken in nieuwsbrieven bij.

Dit laat ons toe om de verzending naar niet-actieve abonnees te pauzeren. De enige verwerking is een statistiek van het aantal “opens” en het aantal kliks. Kliks worden enkel op geaggregeerd niveau geregistreerd, niet op het niveau van individuele artikelen. WIJ Business Nieuws houdt dus niet bij op het persoonsniveau welke artikelen je wel of niet gelezen hebt.

Elke nieuwsbrief bevat een link naar de pagina met e-mailvoorkeuren waar je je kunt afmelden voor één of meerdere van onze nieuwsbrieven. Na afmelding blijven we je e-mailadres bewaren, zodat het onmogelijk wordt dat bv. iemand anders opnieuw je abonnement zou activeren. (“rechtsgrond noodzakelijkheid”) De gegevens worden opgeslagen op onze server en niet verder verwerkt of gedeeld.

Sociale Media

Bij het bezoeken van de Wij sites worden geen cookies van aanbieders van sociale media geplaatst en je wordt ook niet gevolgd door een ’tracking pixel’. We bieden je de mogelijkheid artikelen te delen met je volgers op de social media diensten waar je lid van bent. Opgelet : op het moment dat je een artikel deelt, kunnen de aanbieders van sociale mediadiensten(Twitter, Facebook, Google, LinkedIn) op je computer cookies aanbrengen en/of die gegevens gebruiken om je te profileren.

Voor de cookies die door de social media diensten geplaatst worden en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites. WijBusinessNieuws heeft geen toegang tot deze gegevens, noch invloed hierop.

Derden

WIJ Business Nieuws deelt geen gegevens met derden, noch binnen, noch buiten de Europese Economische Ruimte!

Met toeleveranciers (bv. het hostingbedrijf, leveranciers van software of verwerkingsdiensten) heeft WIJ Business Nieuws een verwerkers-overeenkomst afgesloten.

Je rechten

Je hebt recht op inzage in kopieën van alle persoonlijke gegevens die we hebben, en om deze gegevens te wijzigen, te verbeteren of te verwijderen. Je kunt de verwerking van deze gegevens ook beperken, afwijzen of er bezwaar tegen maken. Zie “Contact” voor meer informatie.

Als je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens, bijvoorbeeld om je onze nieuwsbrieven te sturen, dan kun je die toestemming intrekken. (Zie “Nieuwsbrief”). Houd er rekening mee dat, zelfs als je je toestemming intrekt, we nog steeds kunnen terugvallen op de toestemming die je hebt gegeven als de wettelijke basis voor de verwerking van je gegevens voordat je de toestemming hebt ingetrokken.

Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens wanneer we daarbij uitgaan van onze rechtmatige belangen. De rechtmatige belangen waarop we ons beroepen, hebben we toegelicht in het onderdeel “Hoe WIJ Business Nieuws. gegevens gebruikt”

Wanneer je contact met ons opneemt, krijg je zo spoedig mogelijk en waar mogelijk binnen een maand antwoord. Als je verzoek gecompliceerder is, kan een antwoord iets langer duren, maar we reageren binnen twee maanden na je verzoek. We kunnen je vragen je identiteit te bewijzen voordat we informatie geven

Indien WBN Nederland B.V. besluit dit privacy beleid te wijzigen, dan worden de wijzigingen op deze pagina gepubliceerd.

Contact en klachten

We doen al het mogelijke om zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Als je desondanks toch klachten zou hebben, vragen we je te schrijven naar “Gegevensbeheer,  WIJ Business Nieuws Zuiddijk 412, 1505 HE Zaandm”, of ons een e-mail te sturen via: info@wijbusinessnieuws.nl. We waarderen het als we eerst samen met jou naar een oplossing kunnen zoeken.

Wanneer je denkt dat er een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG, Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens is ook telefonisch bereikbaar op +31 (0)70 888 85 00.