Energie

Botlek start met onderling gebruik restwarmte

Botlek Stoomnetwerk wordt naar verwachting in 2026 operationeel

Botlek start met onderling gebruik restwarmte

Rotterdam,
Als de industrie duurzame stappen zet, kan het heel snel gaan met de CO2-reductie. Op het industrieterrein Botlek besparen bedrijven samen zo’n 150 miljoen kuub aan aardgas (vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van 100.000 huishoudens). Ze doen dit door onderling restwarmte uit te wisselen via het Botlek Stoomnetwerk. Gedeputeerde Jeannette Baljeu was namens de provincie Zuid-Holland aanwezig om het startsein voor de aanleg te geven.

Schakel in energietransitie

“Het Botlek Stoomnetwerk is een heel belangrijke schakel in het klimaatneutraal maken van de Rotterdamse Haven. Ik ben er trots op dat we dit in het Rotterdamse havencomplex voor elkaar gaan krijgen. Het is een mooi voorbeeld van hoe de industrie haar verantwoordelijkheid pakt in de energietransitie”, aldus Jeannette Baljeu.

Extra grote buizen

De restwarmte van afvalverwerker AVR en chemiebedrijf Cabot wordt straks via een uitgebreid stoomnetwerk gedeeld met andere bedrijven op het industrieterrein Botlek. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam subsidieerden de infrastructuur met respectievelijk 2 miljoen en 0,7 miljoen euro. NetVerder, onderdeel van Stedin Groep, investeert miljoenen in het stoomnetwerk in de Botlek, waarvan een deel al sinds 2013 in gebruik is. Bedrijven die aangesloten zijn op het stoomnetwerk hoeven zelf geen of minder stoom op te wekken. Op die manier wordt er aardgas bespaard en wordt de uitstoot van CO2 teruggedrongen.

Operationeel in 2026

Het bestaande netwerk wordt nu ‘overgedimensioneerd’ uitgebreid. Dit betekent dat het netwerk dat nu wordt aangelegd meer aan kan dan er op dit moment nodig is. Hierdoor is het mogelijk om op termijn ook andere stoombronnen en andere afnemers aan te sluiten op het netwerk. Denk hierbij aan duurzame bronnen zoals geothermie. De warmte die dan nog overblijft kan via het netwerk WarmtelinQ worden gebruikt om huizen te verwarmen. Het Botlek Stoomnetwerk moet in 2026 operationeel zijn.

Nu op WijBusinessNieuws