Cybersecurity

NIS2-Quickscan helpt organisaties bij voorbereiding op nieuwe cyberwet

Hulpmiddel voor organisaties die willen weten hoe zij zich kunnen voorbereiden op komst van nieuwe Europese richtlijn

NIS2-Quickscan helpt organisaties bij voorbereiding op nieuwe cyberwet

Foto: NIS2

Op donderdag 29 februari heeft de Rijksoverheid de NIS2-Quickscan gelanceerd: een hulpmiddel voor organisaties die willen weten hoe zij zich kunnen voorbereiden op de komst van de nieuwe Europese NIS2-richtlijn. Deze richtlijn is gericht op het vergroten van de digitale weerbaarheid van bedrijven en organisaties in de Europese Unie.

De NIS2-richtlijn is van toepassing op organisaties die gezien worden als ‘essentieel’ of ‘belangrijk’ voor het functioneren van de maatschappij of de economie. De maatregelen die deze organisaties moeten treffen, vergen tijd en aandacht. Daarom adviseert de Rijksoverheid organisaties om niet af te wachten totdat er wetgeving is, maar nu alvast voorbereidingen te treffen. 

Inzicht en maatregelen

De NIS2-Quickscan is met name bedoeld voor IT- en cybersecurity-specialisten en -verantwoordelijken binnen organisaties. Het beantwoorden van 40 ja/nee-vragen maakt hen bewust van de status van de digitale weerbaarheid van hun organisatie. De Quickscan biedt ook handelingsperspectief: per thema worden technische of organisatorische maatregelen voorgesteld die kunnen bijdragen aan de digitale weerbaarheid van organisaties en aan de voorbereiding op de NIS2.

Extra weerbaarheid voor sommige sectoren

De NIS2-richtlijn is van toepassing op bedrijven en organisaties die opereren in specifieke sectoren en aan bepaalde criteria hebben. Met de NIS2-Zelfevaluatie kunnen organisaties inschatten of ze onder de NIS2-richtlijn vallen.

Nu op WijBusinessNieuws