Financieel

PMT (Pensioenfonds Metaal & Techniek) jaarverslag: trots op de sector

Werkgevers willen het goed geregeld hebben voor werknemers

PMT jaarverslag: trots sector

Den Haag,
PMT (Pensioenfonds Metal & Techniek) publiceert vandaag drie verslagen:

  • het algemeen jaarverslag
  • het verantwoord beleggen jaarverslag
  • het jaarverslag van het verantwoordingsorgaan

Trots op de sector metaal en techniek

“Onze sector kent een diversiteit aan vakmensen; mannen en vrouwen die ervoor zorgen dat ons huis wordt verwarmd of gekoeld, de auto wordt gerepareerd , dat we fietsen, in de tuin onder een zonnescherm kunnen zitten, ons huis geïsoleerd wordt en dat we straks van gas naar andere energiebronnen kunnen overstappen. Zelfs de sieraden die we dragen komen voort uit de handen van onze vakmensen. Zij dragen bij aan onze economie, welvaart, behoeften, gemak én aan de technologische vooruitgang in Nederland. Kortom; een sector waar we trots op kunnen zijn met mannen en vrouwen die we hard nodig hebben. Voor deze vakmensen zetten wij ons in voor een goed aanvullend inkomen bij ouderdom en bieden we zekerheid aan hen die moeten teruggevallen op het fonds, zoals bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Dit kan omdat we uitvoering geven aan een collectieve, verplicht gestelde regeling waarin we risico’s met elkaar delen.

Op welke wijze we daar aan hebben gewerkt in 2021, kunt u lezen in dit jaarverslag”, aldus de voorzitters van PMT, Jos Brocken en Terry Troost.

Visie op de uitvoering in de toekomst

De wereld verandert, het pensioen verandert en dan is het vanzelfsprekend dat PMT ervoor zorgt dat de dienstverlening straks past bij de behoeften van de deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Want hoe gaan deelnemers straks om met meer verantwoordelijkheid voor het eigen pensioen en wat verwachten zij daarbij van PMT? PMT verwacht meer vragen over inkomensonzekerheid, ook van nabestaanden en moet zich instellen op meer gepersonaliseerde communicatie, bijvoorbeeld bij belangrijke levensgebeurtenissen en het gebruik van keuzemogelijkheden.

Werkgevers willen het ook goed geregeld hebben voor hun werknemers en daar goede ondersteuning bij krijgen. Om in te spelen op de veranderingen heeft PMT het afgelopen jaar zijn visie op de uitvoering van de PMT-pensioenregeling geformuleerd. Met een horizon van 2030: voorbij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Deze toekomstbeelden neemt PMT mee in de gesprekken met de sociale partners over de toekomstige ontwikkelingen in de regeling. Want ook in 2030 zullen het solidaire karakter van het tweede-pijler-pensioen én de toegevoegde waarde van pensioen als arbeidsvoorwaarde in onderling verbonden sectoren nog altijd de fundamenten van de pensioenregeling vormen, vertaald naar een uitvoering die dicht bij de deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers staat.

Verantwoord beleggen jaarverslag

PMT vestigt ook graag de aandacht op het verantwoord beleggen jaarverslag. PMT gelooft dat praten met bedrijven waarin belegd wordt vaak meer effect heeft dan de aandelen verkopen en uit het bedrijf stappen (‘uitsluiten’). Want zolang PMT aandeelhouder is, kan PMT in gesprekken invloed uitoefenen op zowel de wijze waarop bedrijven omgaan met hun mensen en hun omgeving als de manier waarop ze hun bedrijf besturen.

Verslag verantwoordingsorgaan

Eén van de belangrijkste taken van het verantwoordingsorgaan (vo). Is het geven van een oordeel over het bestuurlijk handelen van PMT. Over het afgelopen jaar en de toekomstplannen van het bestuur voor het komend jaar. Het verantwoordingsorgaan wil graag aan de mensen die het vertegenwoordigt uitleggen waar het vo zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. En wat er tijdens de vergaderingen is besproken. Daarom heeft het vo een eigen jaarverslag gemaakt, waarin wordt teruggeblikt op 2021. Dit is het laatste jaarverslag van het zittende verantwoordingsorgaan. In maart 2022 hebben verkiezingen plaatsgevonden voor het nieuwe vo, dat in mei 2022 van start gaat.

Vorig bericht Noord-Hollandse projecten winnen Appeltjes van Oranje
Volgend artikel Warenhuis TK Maxx opent de deuren op Damrak

Nu op WijNoordHolland