Nieuws

Provincie Noord-Holland actief met klimaatverandering

De provincie Noord-Holland gaat met samenwerkingspartners aan de slag met klimaatverandering.


Haarlem
Om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken gaat de provincie samenwerken met gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s.

De aanpak van de provincie staat in de notitie Klimaatadaptatie Noord-Holland (pdf, 2,39 MB). Hierin staan ook de verantwoordelijkheden en de thema’s waarop de provincie de samenwerking zoekt met partners. Deze notitie is op 25 februari 2020 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Subsidie voor gemeenten

Ook wil de provincie gemeenten stimuleren tot meer maatregelen en helpen met een betere inrichting voor het klimaat. Hiervoor komt vanaf 19 maart 2020 een nieuwe subsidie beschikbaar. Per jaar is er € 900.000 beschikbaar voor gemeenten. Er kan maximaal € 100.000 per project worden aangevraagd. Elke gemeente krijgt een budget van maximaal € 10.000 om vooraf een onderzoek uit te laten voeren.

De subsidieregelingen voor gemeenten zijn online terug te vinden in het Loket:

Warmer, natter en droger

Het klimaat verandert: het wordt warmer en natter. Ook zijn er vaker lange periodes van droogte en neemt de kans op overstromingen toe. Het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering heet klimaatadaptatie. Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies en veiligheidsregio’s zijn met dit thema bezig.

Noord-Holland klimaatbestendig in 2050

De provincies hebben met het nationale Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie afgesproken dat ze maatregelen nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo wordt vanaf nu bij alle plannen en projecten rekening te houden met het veranderende klimaat. Op deze manier willen provincies in 2050 klaar zijn voor extremere weersomstandigheden en de stijgende zeespiegel.

Vorig bericht Volgende stap in verkoop Egelantier Haarlem
Volgend artikel Legamaster en Ottos zetten de trend

Nu op WijNoordHolland